Studie+

Ændring i CØSA AMU tjekjob 2.2 og 2.7

Rettelsen er lavet på baggrund af manglende udmeldte takster for 2023

Vi har lavet en rettelse til ovenstående to tjekjobs som forventes udgivet til i morgen torsdag d. 30.03.

Rettelsen er lavet på baggrund af manglende udmeldte takster for 2023. De manglende takster har især for SOSU skolerne medført en del fejl på disse to tjekjobs. Vi har derfor tilføjet nye tjek som er uafhængig af takster.

-Hvis AMU-målet er i EVE gruppen “SOSU og PAU (FKB)” skal bet. status være 4, hvis ÅE-rekv. er UVM

-Hvis AMU-målet er 25000 skal bet. status være 4, hvis ÅE-rekv. er UVM

-Hvis AMU-målet er i EVE gruppen “IKV” skal bet. status være 5, hvis ÅE-rekv. er UVM