Studie+

Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift

Her mangler et uddrag...

Z8507 FGU – skoleydelser

Ydelser/bidrag udspecificeret for elever der oplever nedsat tid i perioden.

 

Adgang:

Tilhører Z-udskriftsgruppen Z-indberetning.

 

Formål:

Få overblik over hvordan den nedsatte tid er blevet beregnet.

Elever kan være på nedsat tid en periode, men procentsatsen kan være svær at genkende i indberetningslinjerne, hvis eleven kun har været nedsat i noget af tiden.

 

Population:

Udtrækket giver lige så mange linjer pr person som fuldtidsindberetningen Z8050. Dvs en pr elev/skoleforløb/tælleperiode/rekvirent/nedsættelsesprocent.

Dog vises kun de elever, der har oplevet nedsat tid – men til gengæld alt bidrag/ydelse for de personer i perioden.

 

 

Output:

 • DSnr
 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Skoleforløb
 • Uddannelse /-version
 • Speciale
 • Adgangsvej
 • Skolperiode
 • TMK
 • Tælleperiode
 • (fag/niveau)
 • Varighed
 • Rekvirenttype
 • Elevtype
 • Bidrag/restbidrag
 • Tælledato
 • Navision formål/ans/proj/art
 • CØSA kontering
 • Nedsættelsesprocent

 

Afgrænsninger:

 • Fra / tildato (vis alle skoleydelser, der studieplus-indberetningsmæssigt hører til i perioden)
 • Antal CPR cifre

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: