Studie+

Z8506 FGU skoleydelser

Her mangler et uddrag...

Z8506 FGU – skoleydelser

Alle skoleydelser med udbetalingsdato i perioden

 

Formål:

Få overblik over alle skolens skoleydelser til afstemning.

 

Population:

Udtrækket giver en linje pr skoleydelsesudbetaling.

Skoleforløb, uddannelse etc vises kun, hvis der kan findes et skoleforløb, der er tæt nok på udbetalingsdatoen tidsmæssigt. (Kan der ikke findes det, kommer det faktisk ikke med i indberetningen, så udskriften kan også bruges til fejlfinding inden indberetning.)

Før 16/12 2020 ledes der for alle ydelser efter et skoleforløb der ligger højst 40 dage før udbetalingsdatoen, og alle ydelser lægges så på den. Nu placeres ydelserne på et skoleforløb, der er aktivt under optjeningsdatoen, hvilket oftere resulterer i, at der findes et skoleforløb.

 

Anvendelse:

Bemærk at nedsat til regnes ind i resultatet – tælledatoer og ydelser i nedsættelsesperioden får en nedsættelsesprocentdel overført til nedsættelsesrekvirenten.

 

Output:

 • CPR / Navn
 • Studie+-indberetningsdato*
 • Agidon-indberetningsdato*
 • netpayavailable (udbetalingsdato)
 • Beløb
 • Første/sidste optjeningsdag, der er repræsenteret i denne datalinje
 • instnr
 • tmk
 • udda_bet / uddannelse / version
 • speciale / adgangsvej
 • afdeling
 • skoleforloeb / skoleperiode
 • tælleperiode
 • tælledato
 • rekvirenttype
 • afgangsdato / afgangsaarsag

 

*Beløb med optjeningsdato efter 15/9 2021 indberettes samme dato af de to systemer, men før da, skete det forskelligt for beløb optjent 1-15. i hver 3. måned. Forvis dig om, at totalerne er de samme ved at bestille denne udskrift fra og med 1/1 2010 til fx 15/6 2022.

 

Afgrænsninger:

 • Fra / tildato (vis alle skoleydelser, der studieplus-indberetningsmæssigt hører til i perioden)
 • Medtag navnebeskyttede individer J/N (undlades altid hvis du ikke har ret til følsomme elevdata)
 • Antal CPR cifre

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: