Studie+

Z8505 FGU udskrift til styring af kommunale forlængelser

Her mangler et uddrag...

Z8505 – FGU styring af kommunale forlængelser

 

Formål:

Se hvor mange procent af årets bidrag der er på skoleperiode ÅP og hvor der kan rettes op.

 

Population:

Medtag alt bidrag på uddannelse 338 i løbet af 16/12-15/12 i finansåret.
Vis en linje pr elev OG en sumlinje.

Kolonnerne viser først alt, hvad der er planlagt (prognose)

Næste kolonnesæt har det realiserede (alt til og med dags dato)

Sidste sæt viser det kommende, planlagte bidrag.

Den første kolonne er således summen af de sidste to.

 

Output:

 • CPR
 • Navn
 • ÅP bidraget for eleven i hele året (ÅP prognose)
 • Samlede bidrag for eleven over året. (bidragsprognose)
 • Procenten af ÅP/alt bidrag (%-prognose for hele året på eleven)
 • Elevens ÅP bidrag, til og med i dag (ÅP realiseret)
 • Elevens totale bidrag til og med i dag (bidrag realiseret)
 • ÅP/alt bidrag til og med dags dato (% for det realiserede)
 • ÅP Bidrag med tælledato efter dags dato (ÅP kommende)
 • Samlet bidrag efter dd. (bidrag kommende)

Samt en sidstelinje med tilsvarende totalsummer for skolen. ÅP procenten må ikke overskride 10% for hele skolen

 

Afgrænsninger:

 • Finansår
 • Medtag navnebeskyttede individer J/N (undlades altid hvis du ikke har ret til følsomme elevdata)
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: