Studie+

Z8504 FGU elever og forventet slut

Her mangler et uddrag...

Z8504 – FGU elever og forventet slut

Formål:

Se elevdage og forventet slutdato på en afgrænset gruppe elever.

Population:

Du kan afgrænse på hold eller skoleforløb, og du får aktive elever på det hold/skoleforløb i den valgte periode.

Afgrænser du på begge dele, får du foreningsmængden af elever fra de to.

Afgrænser du på ingen af delene, altså lade hold- og skoleforløbsafgrænsning stå tomme, få du alle stamholdsplacerede elever i perioden.

At afgrænse på ‘%’ tæller som at afgrænse på alle hold hhv skoleforløb.

Der tælles kun på uddannelse 338

Data:

Der tælles kalenderdage, regnet fra studiestart til forventet_slut. Afsøgningsforløb (FGUAF) fraregnes, ligesom skoleperioderne ÅB, ÅP, FL og KF.

Hvert CPR medtages præcis 1 gang, dog splittes der op på skoleforløb.

Et år er 365 dage, dog 366 ved skudår.

Du kan fraregne graviditet, barsel og sygdom, ved at lave en liste over navneskabeloner på skoleforløb, der handler om de ting. Vi har lavet en sådan defaultliste, som muligvis løser det for dig. Læs herunder ved afgrænsningen ‘fraregn skoleforløb’.

Output:

 • CPR
 • Navn
 • Stamhold (det seneste stamhold eleven har haft i den valgte periode)
 • Studiestart
 • Afgangsdato
 • Forventet slutdato
 • Skoleforløb/-slut/Periodetype (Hvis Ja til at medtage detail)
 • Antal lukkede elevforhold
 • Forbrugt tid på lukkede forhold i dage
 • Antal realiserede elevdage (Antal dage i elevens skoleforløb mellem studiestart og dags dato, på det aktuelle forhold.
 • Antal planlagte dage på det aktuelle forhold (Uger fra og med i morgen til forventet slut)
 • Potentiale (2 år minus planlagt, realiseret og lukkede forhold)
 • Hvor mange dage der indtil nu er forløbet på hhv ÅB, ÅP, FL og KF
 • Bemærkning: Evt uregelmæssighed i elevens forhold

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (elev aktiv mellem de to datoer)
 • Aktivitet / Skoleforløb (tag udgangspunkt i elever, der har været på disse hold)
 • Fraregn skoleforløb – Kan listeafgrænses, og er præudfyldt med en listen Z8504SygdomGravidBarsel, der har elementerne %gravid%, %barsel% og %sygdom%. Du kan selv ændre denne parameterliste eller danne en bedre. Men Z8504SygdomGravidBarsel sørger for, at skoleforløb der matcher en af de tre strenge, fraregnes. Den er ikke case-sensitiv.
 • Medtag navnebeskyttede individer J/N (undlades altid hvis du ikke har ret til følsomme elevdata)
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag detaljer-afgrænsningen er pt inaktiv

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: