Studie+

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit

Her mangler et uddrag...

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit

Dette udtræk viser karakterer på fag/elever, hold for hold i pænt PDF format.

Population:
Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger:

Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet)

Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på prdatoen.
Hvis du medtager andre uddannelser, ses på alle føromtalte elevs elevforhold nogensinde. Vælger du Nej til dette, er det kun elevforhold med samme uddannelsesnummer.
Hvis du siger Nej til at medtage omgængere, frasorteres elevforhold der har bare ét skoleforløb med omgængerattribut.
GDPR: Uden rettighed til elevfølsomme oplysninger får du kun navnebeskyttede elever med på klasselisten, hvis de har et kaldenavn.

Fagpopulation:
Fag, tilknyttet holdet, medtages.
Men hvis du siger Nej til kun at medtage holdets fag, kommer fag fra alle andre hold, de valgte elevforhold har oplevet, også med.

Karakterpopulation:
Der medtages karakterer, der har termin mellem de afgrænsede terminer.
Hvis du kun afgrænser fra-terminen, afgrænser du fra og med den termin og uendelig langt frem. Omvendt hvis du kun vælger en til-termin. Vælger du ingenting, ses på tværs af alle terminer. Dog vælges altid kun den seneste karakter med samme evalueringsform/karakterype etc.
Du kan også vælge at se evalueringsformer uden karakterer, fx bestået/ikke bestået
Du kan afgrænse på en Karaktertype. Eller flere, hvis du bruger en listeafgrænsning.
Man kan vælge, om meritter skal medtages eller ej
Du kan vælge, om gennemsnittet skal beregnes. Det er et ‘fladt’ gennemsnit af de karakterer, du ser pr elev.

Output:

Der kommer 1 skema pr hold – med fag nedad og elever henad.
Karaktererne står så i skemaet, med evt gennemsnit pr fag ude til højre

Bemærk søsterudskriften Z250, der har elever nedad og fag henad.

Afgrænsninger (forklaret herover):

 • Prdato
 • Ansvar
 • Aktivitet
 • Karaktertye (+) (se parameterlister)
 • Termin
 • Medtag kun med karakterer
 • Medtag kun holdets fag
 • Medtag evalueringsformer uden karakterer
 • Medtag andre uddannelser
 • Medtag meritter
 • Medtag omgængere
 • Medtag faggennemsnit
 • Fontstørrelse

Informationerne kan vælges som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Her kan de se UDDATAs EASY-udskrifter Z-udskrifter med karakterer i overblik – til inspiration om, hvad vi ellers kunne udvikle af UDDATA+ – udskrifter

Se også: