Studie+

3 ændringer i Samtaler

Der er lavet et par justeringer i samtalemodulet

Nyt vedr. Samtaler i Studie+

  • Samtaler, der sendes ud til alle elever eller medarbejdere (via rettigheden SEND_TIL_ALLE), kan ikke længere besvares.
  • Det er muligt at anvende linjeskift i kommentarer.
  • Hvis en samtale startes fra fraværsregistreringsvinduet, kobles eleven default til samtalen (samtalen kan stadig redigeres ift. modtagere).