Studie+

2022/10/26 udgivelser til release_y

483, 509, 446, 404, 385, 313 og 491 opdateret

2022/10/26 udgivelser til release_y

Udgivelser er gyldige senest kl 12.

  • 483, skoleforløb manglede tmks
  • 509, forkert ydelsesgrundlagfravær er nu rettet og der er tilføjet nye felter: minutter_ialt = minutters undervisning, minutter_fravaer = minuttes fravær og minutter = hvor meget man skal trækkes i fravær.
  • 446, dupletter af elever er nu fikset
  • 404, forskel mellem 0.7.5 og release på instskema
  • 385, uddannelsessted / ds_nummer er nu at finde på afdelinger når “uddannelser(_v2)” bruges på /elever endpoint.
  • 313, henter nu medarbejdere med ud, som ikke har aktive ansættelsesforhold
  • 491, indi_id udstilles på /skolepraktikforloeb endpoint