Studie+

2 tjekjob forbedringer udgives

Tjekjob forbedringer, læs mere inde i nyheden

2 tjekjob forbedringer udgives

Fuldtid eud/gym 3.5 – tjekjobbet vedr. Ny mesterlære elever er optimeret og forbedret i indhold og i fejltekster.

Skoleoplæring 2.1 – tjekjobbet forholder sig til om I har SOP elever, der ikke er planlagte eller har mis-match i version og speciale.