Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

 Z8033gl AMU-overblik ‘gammel struktur’ Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033gl handler mere om budget end den er bagudrettet. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket… Læs mere Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning Formål: Find de hold, der mangler at få udskrevet U600 Population: Antal kursister pr hold/slutdato, der er prøvebelagt med et resultat på 3 eller under, eller ikke er prøvebelagt med et resultat på 2 eller derunder. For dem skal gælde at der ikke findes et eksamensbevis af AMU-skabelonstype. Dog… Læs mere Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

Z8233 – Indberetning af risiko for frafald 2021 eud Formål: Udskriften er beregnet til at hjælpe skolerne med at lokalisere de GF1 og GF2 elever, der er relevante at kigge på i forhold til STUKs udmelding om opstart af tematisk tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen. Udtrækket finder GF1 og GF2… Læs mere Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen