Z8313 Recertificering

Z8313 Recertificering   Formål: Finder certificerede AMU-elever ud fra dato, de afsluttede kurset sidst. Til recertificering typisk 5 år efter.   Population: Find alle elevers fag, som blev afsluttet i den valgte periode og hvor der blev udstedt certifikat. Dog: Hvis man har afgrænset på ét fag, kommer også elever med der har 1 i gennemført-feltet… Læs mere Z8313 Recertificering

API lange svartider og fejl

Vi oplever øget efterspørgsel på vores API og Gateway i takt med, at vi får flere skoler på vores system.

Udgivet
Kategoriseret som API

Z8306 Bidrag fra Omgængere

Z8306 Bidrag fra omgængere   Formål: At isolere og se alt bidrag fra fuldtidselever med skoleforløb med omgænger-attribut   Population: Alle omgængerbidrag der tæller i den valgte periode kommer med   Output: CPR, Fornavn, Efternavn Uddannelsesversion, uddannelse, speciale Skoleforløb, Start/slutdato Gamle Skoleforløb (som eleven har haft på samme tælleperiode), Start/slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato… Læs mere Z8306 Bidrag fra Omgængere