Ny svar type

APIets svar vil resultater væres wrappet i en “svar” model se indehold, inde i nyheden

Udgivet
Kategoriseret som API

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning   Formål: For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter. For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.   Population: Find alle elever… Læs mere Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning