Merkantilt EUX-bevis

Merkantilt EUX-bevis Det endelige merkantile EUX-bevis udskrives, når eleven har afsluttet hovedforløbet incl. sidste praktikperiode. Det er den skole, der har udstedt bevis for EUX 1. del (bevis for det studiekompetencegivende forløb), der skal udskrive det endelige merkantile EUX-bevis. Hvis eleven afslutter sit hovedforløb på en anden skole, må man bede den tidligere skole om… Læs mere Merkantilt EUX-bevis